Lietadla: Black Horse
    2009
 
 

EXTRA 300S 6.5ccm ARF BH09 CAP 232 180 ARF 160 Size BH24
4ST112406 4ST1124081
Športová polomaketa akrobatického špeciálu pre dvojtaktný motor 6,5-8 ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka, krídlo so súmerným profilom. Športová polomaketa akrobatického špeciálu pre benzínový motor 35-40 ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka, krídlo so súmerným profilom.
 Cena s DPH:  119,60 €  Cena s DPH: 271,60 €

PIPER J3 Cub 1.8m rozp.ARF BH04 Extra 300S 60-90 1620mm BH21
4ST112411
4ST112452
Športová polomaketa amerického lietadla pre dvojtaktný motor 6,5-8 ccm prípadne štvortakt 8-12ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka. Športová polomaketa akrobatického špeciálu pre dvojtaktný motor 10-15 ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka, krídlo so súmerným profilom.
 Cena s DPH: 119,60 €
 Cena s DPH: 131,60 €

Katana 60-90 1440mm BH27 CAP 232 EP elektro 1070mm BH34
4ST112453
4ST112454
Športová polomaketa akrobatického špeciálu pre dvojtaktný motor 10-15 ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka, krídlo so súmerným profilom. Polomaketa akrobatického lietadla pre elektromotory AXI 2217-2808. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, krídlo so súmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka.
 Cena s DPH: 139,60 €
 Cena s DPH:  91,60 €

SU-31 EP elektro 1090mm BH35 Ultimate 90 1400mm BH38
4ST112455
4ST112457
Polomaketa akrobatického lietadla pre elektromotory AXI 2217-2808. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, krídlo so súmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka. Športová polomaketa akrobatického dvouplošníku pre dvojtaktný motor 10-15 ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka, křídla so súmerným profilom.
 Cena s DPH:  91,6 €
 Cena s DPH: 199,60 €

Katana 120-160 40-50ccm rozp.1800mm BH25 GILMORE 46 Red Lion ARF 1470mm BH57
4ST112461
4ST112464
Športová polomaketa akrobatického špeciálu pre benzínový motor 40-50 ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka, krídlo so súmerným profilom. Športová polomaketa amerického lietadla pre závody okolo pylonov pre dvojtaktný motor 7,5-8 ccm prípadne štvortakt 10-13 ccm. Konštrukčne riešený trup a krídlo s polosúmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka.
 Cena s DPH: 267,60 € 
 Cena s DPH: 159,60 €

Piper J3-CUB 120 2450mm BH58 JAK 54 EP 1070mm BH46
4ST112465
4ST112466
Polomaketa amerického športového lietadla pre dvojtaktný motor 15-18 ccm, štvortakty 18-20 ccm prípadne benzínové motory 20 ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka. Polomaketa akrobatického lietadla pre elektromotory AXI 2217-2808. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, krídlo so súmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka.
 Cena s DPH:  279,60 €
 Cena s DPH:  99,60 €

JAK 54 (40-46) 1440mm BH47 JAK 54 (90) 1700mm BH48
4ST112467
4ST112468
Športová polomaketa akrobatického špeciálu pre dvojtaktný motor 6,5-8 ccm prípadne elektromotor AXI 2826. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, ovládané krídielká, smerovka, výškovka, krídlo so súmerným profilom. Polomaketa akrobatického špeciálu pre dvojtaktný motor 15-20ccm prípadne štvortakt 20-30ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, krídlo so súmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka.
 Cena s DPH: 139,60 €
 Cena s DPH: 251,60 €

LIBERTY 182-II (40) 1650mm BH54 EXTRA 260 EP 1070mm BH55
4ST112469
4ST112470
Polomaketa amerického lietadla pre dvojtaktný motor 6,5-8 ccm, štvortakt 8-12ccm prípadne elektromotor AXI 4120. Celobalzová konštrukcia, krídlo s polosúmerným profilom, ovládané krídielká, klapky, smerovka, výškovka. Polomaketa akrobatického lietadla pre elektromotory AXI 2808-2814. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, krídlo so súmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka.
 Cena s DPH: 179,60 €
 Cena s DPH: 111,60 €

EXTRA 330L (60) 1650mm BH60 GILMORE (160) 2150mm BH62
4ST112471
4ST112473
Polomaketa akrobatického špeciálu pre dvojtaktný motor 10-15ccm prípadne štvortakt 15-20ccm. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, krídlo so súmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka. Športová polomaketa amerického lietadla pre závody okolo pylonov pre benzínový motor 40-50ccm. Konštrukčne riešený trup a krídlo so súmerným profilom, ovládané krídielká, smerovka, výškovka.
 Cena s DPH:  195,60 €
 Cena s DPH:  355,60 €

LIBERTY 182 Cessna elektro  
4ST16104
   
Športová polomaketa amerického lietadla pre elektromotory AXI 2808. Konštrukčne riešený trup a nosné plochy, krídlo s profilem s rovnou spodní stranou, ovládané krídielká, smerovka, výškovka.  
 Cena s DPH: 87,60 €
 

Ku všetkým modelom si je možné objednať i plnú výbavu

 

Copyright © 2009 probe. - Modelárska predajňa. SNP 41, 916 01 Stará Turá.